Obstaraním technológie z projektu kód: 313012AMD6, „Zavedenie inteligentných inovácií do výroby Alfa Sorti“ , sme rozšírili naše produkty o Red Burger, Balls, Mince, Steak chicken style, Fish style fillets MAHI MAHI.

Projekt „Zavedenie inteligentných inovácií do výroby Alfa Sorti“ je spolufinancovaný Európskou úniou.